Worldskills Казань 2019

Worldskills Казань 2019

22-27 августа "Worldskills" Kazan 2019. Болеем за наших!